شماره نظریه : 7/1401/769 شماره پرونده : 1401-3/1-769 ح تاریخ نظریه : 1401/11/04 استعلام : شخص «الف» دعوای اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به یک قطعه زمین به طرفیت شخص «ب» مطرح نموده و در نهایت حکم بر اثبات مالکیت «الف» و خلع ید شخص «ب» صادر و حکم اجرا می‌شود. متعاقب آن شخص «الف» با اتکاء به دادنامه قطعی و اجرای حکم، در زمین موضوع دادنامه مبادرت به احداث ساختمان می‌نماید و در آن ساکن می‌شود. پس از احداث بنا توسط «الف» و به درخواست شخص «ب» با اعمال ماده ۴۷۷ قانون «الف» ,نظریه ,شماره ,اثبات مالکیت ,شماره نظریه منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

آرشا ویدیو
ایلیا چت | چت ایلیا | چت روم ایلیا خرید بهترین ترازوی رادین اوجان ایمن | ایمنی و آتش نشانی بهترین فرش ایرانی ffethat اپلیکیشن حقوقی آنی مشاور موم زنبور انیمه گاست | ANIME GOST